Balans bieli

magazyn-publicystyka 2023

 • 28.09.2023 15:20- TVP3
  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości ...

  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości społeczeństwa. Zawsze wielkimi bohaterami są ci, którzy są w mniejszości, dlatego są tak doceniani" - to słowa historyka dr. Mateusza Szpytmy z IPN. "Czyn Ulmów, dzięki beatyfikacji będzie miał "pieczęć wielkości"z dwóch stron. Z jednej strony - żydowskiej, mają już medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Z drugiej strony - chrześcijańskiej, będą błogosławieni. Zatem z każdej strony będzie podkreślenie ich heroiczności" - zaznaczył. W programie "Balans Bieli" Paulina Guzik ze swoimi gośćmi porozmawia o znaczeniu beatyfikacji rodziny Ulmów dla Kościoła w Polsce i na świecie, ale też dla relacji polsko - żydowskich. Powie o heroiczności ich postawy, a także tych rodzin z Markowej, którzy uratowali 21 Żydów, zwłaszcza w kontekście utraty życia za pomoc Żydom i w kontekście szerzonego przed wojną, przez ruchy narodowe, antysemityzmu. Dawid Ben Gurion, pierwszy premier Izraela urodzony w Płońsku, określał przedwojenne stosunki między młodymi Polakami a Żydami jako "polubowne, chociaż odległe". A jakich stosunków między współczesnymi młodymi Polakami i Żydami rodzina Ulmów może być patronem, o tym właśnie w programie "Balans Bieli".

 • 30.09.2023 05:50- TVP1
  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości ...

  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości społeczeństwa. Zawsze wielkimi bohaterami są ci, którzy są w mniejszości, dlatego są tak doceniani" - to słowa historyka dr. Mateusza Szpytmy z IPN. "Czyn Ulmów, dzięki beatyfikacji będzie miał "pieczęć wielkości"z dwóch stron. Z jednej strony - żydowskiej, mają już medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Z drugiej strony - chrześcijańskiej, będą błogosławieni. Zatem z każdej strony będzie podkreślenie ich heroiczności" - zaznaczył. W programie "Balans Bieli" Paulina Guzik ze swoimi gośćmi porozmawia o znaczeniu beatyfikacji rodziny Ulmów dla Kościoła w Polsce i na świecie, ale też dla relacji polsko - żydowskich. Powie o heroiczności ich postawy, a także tych rodzin z Markowej, którzy uratowali 21 Żydów, zwłaszcza w kontekście utraty życia za pomoc Żydom i w kontekście szerzonego przed wojną, przez ruchy narodowe, antysemityzmu. Dawid Ben Gurion, pierwszy premier Izraela urodzony w Płońsku, określał przedwojenne stosunki między młodymi Polakami a Żydami jako "polubowne, chociaż odległe". A jakich stosunków między współczesnymi młodymi Polakami i Żydami rodzina Ulmów może być patronem, o tym właśnie w programie "Balans Bieli".

 • 30.09.2023 06:55- TVP Polonia
  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości ...

  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości społeczeństwa. Zawsze wielkimi bohaterami są ci, którzy są w mniejszości, dlatego są tak doceniani" - to słowa historyka dr. Mateusza Szpytmy z IPN. "Czyn Ulmów, dzięki beatyfikacji będzie miał "pieczęć wielkości"z dwóch stron. Z jednej strony - żydowskiej, mają już medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Z drugiej strony - chrześcijańskiej, będą błogosławieni. Zatem z każdej strony będzie podkreślenie ich heroiczności" - zaznaczył. W programie "Balans Bieli" Paulina Guzik ze swoimi gośćmi porozmawia o znaczeniu beatyfikacji rodziny Ulmów dla Kościoła w Polsce i na świecie, ale też dla relacji polsko - żydowskich. Powie o heroiczności ich postawy, a także tych rodzin z Markowej, którzy uratowali 21 Żydów, zwłaszcza w kontekście utraty życia za pomoc Żydom i w kontekście szerzonego przed wojną, przez ruchy narodowe, antysemityzmu. Dawid Ben Gurion, pierwszy premier Izraela urodzony w Płońsku, określał przedwojenne stosunki między młodymi Polakami a Żydami jako "polubowne, chociaż odległe". A jakich stosunków między współczesnymi młodymi Polakami i Żydami rodzina Ulmów może być patronem, o tym właśnie w programie "Balans Bieli".

 • 01.10.2023 00:43- TVP Info
  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości ...

  "Bohaterstwo nie jest przymiotem większości społeczeństwa. Zawsze wielkimi bohaterami są ci, którzy są w mniejszości, dlatego są tak doceniani" - to słowa historyka dr. Mateusza Szpytmy z IPN. "Czyn Ulmów, dzięki beatyfikacji będzie miał "pieczęć wielkości"z dwóch stron. Z jednej strony - żydowskiej, mają już medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Z drugiej strony - chrześcijańskiej, będą błogosławieni. Zatem z każdej strony będzie podkreślenie ich heroiczności" - zaznaczył. W programie "Balans Bieli" Paulina Guzik ze swoimi gośćmi porozmawia o znaczeniu beatyfikacji rodziny Ulmów dla Kościoła w Polsce i na świecie, ale też dla relacji polsko - żydowskich. Powie o heroiczności ich postawy, a także tych rodzin z Markowej, którzy uratowali 21 Żydów, zwłaszcza w kontekście utraty życia za pomoc Żydom i w kontekście szerzonego przed wojną, przez ruchy narodowe, antysemityzmu. Dawid Ben Gurion, pierwszy premier Izraela urodzony w Płońsku, określał przedwojenne stosunki między młodymi Polakami a Żydami jako "polubowne, chociaż odległe". A jakich stosunków między współczesnymi młodymi Polakami i Żydami rodzina Ulmów może być patronem, o tym właśnie w programie "Balans Bieli".

 • 05.10.2023 15:20- TVP3
 • 07.10.2023 05:55- TVP1
  "Póki mamy czas, czyńmy dobro" ...

  "Póki mamy czas, czyńmy dobro" - taka inskrypcja znajduje się na parafialnym dzwonie tu w Markowej na Podkarpaciu, gdzie 10 września została beatyfikowana rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów. Małżeństwo to miało jakby ten napis wyryty w sercach. Nie tracili czasu i pomagali Żydom. Wiedzieli, że po drugiej stronie pola, na wzgórzu pod lasem Niemcy regularnie rozstrzeliwują ich sąsiadów, lokalnych kupców, restauratorów, przyjaciół. Przy tym co 14 miesięcy witali w domu nowego potomka. O niezwykłym sercu i rodzicielstwie Józefa i Wiktorii, a także o relacjach chrześcijańsko - żydowskich Paulina Guzik porozmawia z gośćmi: Agnieszką Bugałą, autorką książki "Ulmowie. Sprawiedliwi i błogosławieni", z prymasem Polski, abp. Wojciechem Polakiem i z o. prof. Zdzisławem Kijasem.

 • 07.10.2023 06:55- TVP Polonia
  "Póki mamy czas, czyńmy dobro" ...

  "Póki mamy czas, czyńmy dobro" - taka inskrypcja znajduje się na parafialnym dzwonie tu w Markowej na Podkarpaciu, gdzie 10 września została beatyfikowana rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów. Małżeństwo to miało jakby ten napis wyryty w sercach. Nie tracili czasu i pomagali Żydom. Wiedzieli, że po drugiej stronie pola, na wzgórzu pod lasem Niemcy regularnie rozstrzeliwują ich sąsiadów, lokalnych kupców, restauratorów, przyjaciół. Przy tym co 14 miesięcy witali w domu nowego potomka. O niezwykłym sercu i rodzicielstwie Józefa i Wiktorii, a także o relacjach chrześcijańsko - żydowskich Paulina Guzik porozmawia z gośćmi: Agnieszką Bugałą, autorką książki "Ulmowie. Sprawiedliwi i błogosławieni", z prymasem Polski, abp. Wojciechem Polakiem i z o. prof. Zdzisławem Kijasem.

 • 08.10.2023 00:43- TVP Info
  "Póki mamy czas, czyńmy dobro" ...

  "Póki mamy czas, czyńmy dobro" - taka inskrypcja znajduje się na parafialnym dzwonie tu w Markowej na Podkarpaciu, gdzie 10 września została beatyfikowana rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów. Małżeństwo to miało jakby ten napis wyryty w sercach. Nie tracili czasu i pomagali Żydom. Wiedzieli, że po drugiej stronie pola, na wzgórzu pod lasem Niemcy regularnie rozstrzeliwują ich sąsiadów, lokalnych kupców, restauratorów, przyjaciół. Przy tym co 14 miesięcy witali w domu nowego potomka. O niezwykłym sercu i rodzicielstwie Józefa i Wiktorii, a także o relacjach chrześcijańsko - żydowskich Paulina Guzik porozmawia z gośćmi: Agnieszką Bugałą, autorką książki "Ulmowie. Sprawiedliwi i błogosławieni", z prymasem Polski, abp. Wojciechem Polakiem i z o. prof. Zdzisławem Kijasem.

 • 09.10.2023 23:45- TVP1
  "Tym, co Kościół winien rozwijać ...

  "Tym, co Kościół winien rozwijać nie są narzędzia polityczne tylko środki ewangeliczne: głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, budowanie wspólnoty i dzieło miłości. Na tym Kościół się opiera" - mówił w rozmowie z KAI abp Grzegorz Ryś, który 30 września zostanie mianowany kardynałem. "Potrzeba nam dziś wiary opartej na osobistej relacji z Chrystusem, a polska religijność będzie zapewne ewoluować od katolicyzmu kulturowego ku wierze z osobistego wyboru" - kontynuował kardynał nominat. Paulina Guzik, tuż przed rzymską uroczystością przyjęcia insygniów kardynalskich, porozmawia z kard. nominatem o Jego wizji Kościoła i ewangelizacji, o roli kobiet w Kościele, o słuchaniu i słyszeniu młodzieży, a także o miłosiernym, ewangelicznym wychodzeniu naprzeciw ludziom wątpiącym, poszukującym, zdezorientowanym duchowo we współczesnym świecie.

 • 12.10.2023 15:20- TVP3
  "Tym, co Kościół winien rozwijać ...

  "Tym, co Kościół winien rozwijać nie są narzędzia polityczne tylko środki ewangeliczne: głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, budowanie wspólnoty i dzieło miłości. Na tym Kościół się opiera" - mówił w rozmowie z KAI abp Grzegorz Ryś, który 30 września zostanie mianowany kardynałem. "Potrzeba nam dziś wiary opartej na osobistej relacji z Chrystusem, a polska religijność będzie zapewne ewoluować od katolicyzmu kulturowego ku wierze z osobistego wyboru" - kontynuował kardynał nominat. Paulina Guzik, tuż przed rzymską uroczystością przyjęcia insygniów kardynalskich, porozmawia z kard. nominatem o Jego wizji Kościoła i ewangelizacji, o roli kobiet w Kościele, o słuchaniu i słyszeniu młodzieży, a także o miłosiernym, ewangelicznym wychodzeniu naprzeciw ludziom wątpiącym, poszukującym, zdezorientowanym duchowo we współczesnym świecie.

 • 14.10.2023 05:45- TVP1
  "Tym, co Kościół winien rozwijać ...

  "Tym, co Kościół winien rozwijać nie są narzędzia polityczne tylko środki ewangeliczne: głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, budowanie wspólnoty i dzieło miłości. Na tym Kościół się opiera" - mówił w rozmowie z KAI abp Grzegorz Ryś, który 30 września zostanie mianowany kardynałem. "Potrzeba nam dziś wiary opartej na osobistej relacji z Chrystusem, a polska religijność będzie zapewne ewoluować od katolicyzmu kulturowego ku wierze z osobistego wyboru" - kontynuował kardynał nominat. Paulina Guzik, tuż przed rzymską uroczystością przyjęcia insygniów kardynalskich, porozmawia z kard. nominatem o Jego wizji Kościoła i ewangelizacji, o roli kobiet w Kościele, o słuchaniu i słyszeniu młodzieży, a także o miłosiernym, ewangelicznym wychodzeniu naprzeciw ludziom wątpiącym, poszukującym, zdezorientowanym duchowo we współczesnym świecie.

 • 14.10.2023 06:55- TVP Polonia
  "Tym, co Kościół winien rozwijać ...

  "Tym, co Kościół winien rozwijać nie są narzędzia polityczne tylko środki ewangeliczne: głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, budowanie wspólnoty i dzieło miłości. Na tym Kościół się opiera" - mówił w rozmowie z KAI abp Grzegorz Ryś, który 30 września zostanie mianowany kardynałem. "Potrzeba nam dziś wiary opartej na osobistej relacji z Chrystusem, a polska religijność będzie zapewne ewoluować od katolicyzmu kulturowego ku wierze z osobistego wyboru" - kontynuował kardynał nominat. Paulina Guzik, tuż przed rzymską uroczystością przyjęcia insygniów kardynalskich, porozmawia z kard. nominatem o Jego wizji Kościoła i ewangelizacji, o roli kobiet w Kościele, o słuchaniu i słyszeniu młodzieży, a także o miłosiernym, ewangelicznym wychodzeniu naprzeciw ludziom wątpiącym, poszukującym, zdezorientowanym duchowo we współczesnym świecie.

 • 15.10.2023 00:43- TVP Info
  "Tym, co Kościół winien rozwijać ...

  "Tym, co Kościół winien rozwijać nie są narzędzia polityczne tylko środki ewangeliczne: głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, budowanie wspólnoty i dzieło miłości. Na tym Kościół się opiera" - mówił w rozmowie z KAI abp Grzegorz Ryś, który 30 września zostanie mianowany kardynałem. "Potrzeba nam dziś wiary opartej na osobistej relacji z Chrystusem, a polska religijność będzie zapewne ewoluować od katolicyzmu kulturowego ku wierze z osobistego wyboru" - kontynuował kardynał nominat. Paulina Guzik, tuż przed rzymską uroczystością przyjęcia insygniów kardynalskich, porozmawia z kard. nominatem o Jego wizji Kościoła i ewangelizacji, o roli kobiet w Kościele, o słuchaniu i słyszeniu młodzieży, a także o miłosiernym, ewangelicznym wychodzeniu naprzeciw ludziom wątpiącym, poszukującym, zdezorientowanym duchowo we współczesnym świecie.

 • 16.10.2023 23:45- TVP1
  "Jednym z fenomenów Jana Pawła ...

  "Jednym z fenomenów Jana Pawła II było to, że potrafił łączyć dwie postawy, które zazwyczaj w Kościele są w opozycji: otwartość z przywiązaniem do ortodoksji. Budował Kościół otwarty na współczesny świat i nowe wyzwania oraz na dialog: ekumeniczny, międzyreligijny, dialog z kulturą i nauką oraz z niewierzącymi. A jednocześnie twardo bronił doktryny i rygorów katolickiej moralności" - to słowa amerykańskiego teologa i intelektualisty George ' a Weigela. O najważniejszych kwestiach pontyfikatu świętego Jana Pawła II, o pozostawionym przez Niego testamencie, i o wciąż aktualnym nauczaniu - Paulina Guzik porozmawia właśnie z George 'em Weigelem.

 • 19.10.2023 15:20- TVP3
  "Jednym z fenomenów Jana Pawła ...

  "Jednym z fenomenów Jana Pawła II było to, że potrafił łączyć dwie postawy, które zazwyczaj w Kościele są w opozycji: otwartość z przywiązaniem do ortodoksji. Budował Kościół otwarty - na współczesny świat i nowe wyzwania oraz na dialog: ekumeniczny, międzyreligijny, dialog z kulturą i nauką oraz z niewierzącymi. A jednocześnie twardo bronił doktryny i rygorów katolickiej moralności" - to słowa amerykańskiego teologa i intelektualisty George ' a Weigela. O najważniejszych kwestiach pontyfikatu świętego Jana Pawła II, o pozostawionym przez Niego testamencie, i o wciąż aktualnym nauczaniu
  - Paulina Guzik porozmawia właśnie z George 'em Weigelem.

 • 21.10.2023 05:45- TVP1
  "Jednym z fenomenów Jana Pawła ...

  "Jednym z fenomenów Jana Pawła II było to, że potrafił łączyć dwie postawy, które zazwyczaj w Kościele są w opozycji: otwartość z przywiązaniem do ortodoksji. Budował Kościół otwarty na współczesny świat i nowe wyzwania oraz na dialog: ekumeniczny, międzyreligijny, dialog z kulturą i nauką oraz z niewierzącymi. A jednocześnie twardo bronił doktryny i rygorów katolickiej moralności" - to słowa amerykańskiego teologa i intelektualisty George ' a Weigela. O najważniejszych kwestiach pontyfikatu świętego Jana Pawła II, o pozostawionym przez Niego testamencie, i o wciąż aktualnym nauczaniu - Paulina Guzik porozmawia właśnie z George 'em Weigelem.

 • 21.10.2023 06:55- TVP Polonia
  "Jednym z fenomenów Jana Pawła ...

  "Jednym z fenomenów Jana Pawła II było to, że potrafił łączyć dwie postawy, które zazwyczaj w Kościele są w opozycji: otwartość z przywiązaniem do ortodoksji. Budował Kościół otwarty - na współczesny świat i nowe wyzwania oraz na dialog: ekumeniczny, międzyreligijny, dialog z kulturą i nauką oraz z niewierzącymi. A jednocześnie twardo bronił doktryny i rygorów katolickiej moralności" - to słowa amerykańskiego teologa i intelektualisty George ' a Weigela. O najważniejszych kwestiach pontyfikatu świętego Jana Pawła II, o pozostawionym przez Niego testamencie, i o wciąż aktualnym nauczaniu
  - Paulina Guzik porozmawia właśnie z George 'em Weigelem.

 • 22.10.2023 00:43- TVP Info
  "Jednym z fenomenów Jana Pawła ...

  "Jednym z fenomenów Jana Pawła II było to, że potrafił łączyć dwie postawy, które zazwyczaj w Kościele są w opozycji: otwartość z przywiązaniem do ortodoksji. Budował Kościół otwarty - na współczesny świat i nowe wyzwania oraz na dialog: ekumeniczny, międzyreligijny, dialog z kulturą i nauką oraz z niewierzącymi. A jednocześnie twardo bronił doktryny i rygorów katolickiej moralności" - to słowa amerykańskiego teologa i intelektualisty George ' a Weigela. O najważniejszych kwestiach pontyfikatu świętego Jana Pawła II, o pozostawionym przez Niego testamencie, i o wciąż aktualnym nauczaniu
  - Paulina Guzik porozmawia właśnie z George 'em Weigelem.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
28.09 15:20