Młodzi twórcy mistrzom

cykl dokumentalny

 • 08.03.2024 11:15- TVP Nauka Pod powierzchnią Film o profesor Zofii Kielan
  Film jest portretem wybitnej uczonej, ...

  Film jest portretem wybitnej uczonej, prof. Zofii Kielan - Jaworowskiej. Przybliża jej osiągnięcia, ogromny dorobek naukowy. Pokazuje jej pracę i wielką pasję życiową. Jest także próbą pokazania osobistych wyborów moralnych, których nie szczędziły bohaterce programu czasy, w jakich przyszło jej dojrzewać i pracować. W chwili nagrania prof. Kielan - Jaworowska ma 82 lata i wciąż pracuje zawodowo. Jako emerytowany dyrektor Instytutu Paleobiologii w Warszawie, dla pracowników tej placówki jest największym autorytetem w dziedzinie paleontologii i przyjacielem, do którego zwracają się z wieloma pytaniami. Dla środowiska paleontologów światowych jest pierwszą autorką monumentalnego dzieła: "Ssaki ery dinozaurów: Pochodzenie, ewolucja i budowa" oraz organizatorką ośmiu wypraw paleontologicznych na pustynię Gobi, z których pięć odbyło się pod jej kierownictwem. Dla organizacji Yad Vashem jest "Sprawiedliwą wśród Narodów Świata". Dla pamiętających sanitariuszką zgrupowania "Żywiciel", noszącą w powstańczym plecaku podręcznik do
  zoologii. Film prezentuje całokształt pracy prof. Kielan - Jaworowskiej. Główny nacisk twórcy dokumentu kładą na ulubiony przedmiot badań i poszukiwań Zofii Kielan - Jaworowskiej, a mianowicie pochodzenie i ewolucję ssaków ery mezozoicznej, którymi zajmuje się od lat sześćdziesiątych XX wieku.

 • 13.03.2024 10:05- TVP Nauka Fifi Film o profesorze Karolu Myśliwcu
  Film opowiada o profesorze Karolu ...

  Film opowiada o profesorze Karolu Myśliwcu, jednym z najważniejszych polskich współczesnych archeologów. Profesor Myśliwiec jako pierwszy podjął prace archeologiczne w Sakkarze po zachodniej stronie piramidy Dżesera. Odkrycia, których dokonał tam zespół polskich naukowców pod jego kierownictwem, rzuciły nowe światło zarówno na historię polityczną starożytnego Egiptu, jak i historię sztuki okresu Starego Państwa. Film pokazuje dwa najważniejsze grobowce odnalezione przez zespół profesora, jak również codzienną pracę polskich archeologów w Sakkarze oraz przybliża historię rozpoczęcia wykopalisk w tym miejscu. Profesor Myśliwiec przyjął na siebie rolę
  przewodnika po świecie starożytnych Egipcjan i w humorystyczny sposób opowiada o tym, jakie wnioski wyciągnął ze swoich znalezisk.

 • 19.03.2024 16:35- TVP Nauka Między złem a złem Film o profesorze Wiesławie W. Jędrzejczaku
  Redakcja Publicystyki i Edukacji TVP2 ...

  Redakcja Publicystyki i Edukacji TVP2 we współpracy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji realizuje cykl filmów dokumentalnych o laureatach nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Każdy odcinek cyklu poświęcony jest jednemu z laureatów, który byłby swoistym "przewodnikiem" po dziedzinie nauki, w której jest on niekwestionowanym autorytetem. Profesor dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak jest laureatem Nagrody FNP w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za prace na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów
  powstawania komórek krwi. Jest szefem Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Opublikował ponad 160 prac naukowych. Był pierwszym lekarzem w Polsce, który przeszczepił choremu szpik kostny. Film ten to uniwersalna opowieść o trudnych wyborach, jakich codziennie musi dokonywać lekarz i naukowiec,
  aby ratować ludzkie życie. W postaci profesora Jędrzejczaka ujmuje jego ciepło i podejście do pacjenta. Doktor przejmuje się każdym chorym i każdemu poświęca wiele uwagi. Każdą pomyłkę zespołu bierze do siebie, a każdy sukces przypisuje zespołowi. Do jego największych osiągnięć należy opracowanie oryginalnych metod chemioterapii nowotworów, metod kontroli skutków ubocznych leków
  przeciwnowotworowych, współudział w odkryciu regulacyjnej roli limfocytów T w krwiotworzeniu, opracowanie metody ilościowego badania komórek ustanawiających krwiotworzenie, opracowanie metod hodowli komórek podścieliska krwiotwórczego, opracowanie oryginalnych modyfikacji metod przeszczepiania szpiku u ludzi.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
08.03 11:15