Mury

film dokumentalny 2022

  • 29.02.2024 14:35- TVP Polonia
  • 05.03.2024 04:05- TVP Polonia
Film dokumentalny o drużynie harcerskiej ...

Film dokumentalny o drużynie harcerskiej Mury. Przybliża historię powstania i działalności konspiracyjnej drużyny harcerskiej na tle realiów funkcjonowania obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbruck. Mury to jedyna działająca w czasie II wojny światowej drużyna harcerska w obozie koncentracyjnym, która w przeciwieństwie do innych grup stosowała harcerskie metody i formy pracy, organizowała biegi harcerskie, przyrzeczenia, miała strukturę zastępów, poprowadziła kursy zastępowych i drużynowych. To był fenomen na skalę światową. Drużyna powstała w 1941 r. , tworzyły ją więźniarki Ravensbruck, w większości przedwojenne harcerki. Koncentrowano się na niesieniu pomocy innym więźniarkom, szczególnie tym najsłabszym, chorym, dzieciom, które w 1944 roku trafiały do obozu. Organizowano tajne nauczanie, akcje zdobywania i rozpowszechniania w obozie informacji o sytuacji na froncie i w okupowanej ojczyźnie. Harcerki przekazywały za mury obozu informacje o zbrodniach popełnianych przez hitlerowców w Ravensbruck, kultywowały tradycje patriotyczne, organizowały życie religijne. Drużyna miała swój sztandar znaleziony w czasie sortowania rzeczy nowo przybyłych do obozu, a także proporzec 13. warszawskiej drużyny harcerskiej. Drużyna składała się z 7 zastępów, które działały aż do wyzwolenia. Harcerki, które przeżyły, do końca swych dni tworzyły "drużynę" bardzo bliskich sobie osób. Drużynową i pomysłodawczynią była hm. Józefa Kantor. Do dziś wiele środowisk harcerskich kultywuje pamięć Murów, przyjmuje za swoje patronki poszczególne harcerki i zbiera materiały dotyczące działalności drużyny.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
29.02 14:35