Paszporty Wolności. Wizytówki

cykl dokumentalny 2023

 • 06.12.2023 12:10- TVP Polonia odc. 4 Andrzej Kołodziej
  Andrzej Kołodziej urodził się w ...

  Andrzej Kołodziej urodził się w 1959 r. w Zagórzu k. Sanoka. W latach 1978 - 1980 działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. zorganizował strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, został też przewodniczącym komitetu strajkowego w stoczni oraz wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku. Cztery lata później wszedł w skład krajowego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, a od listopada 1987 r. pełnił funkcję jego przewodniczącego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)

 • 06.12.2023 18:25- TVP Polonia odc. 8 Adam Solarski
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Adam Solarski urodził się w 1954 r. w Radomiu. Był członkiem NSZZ "Solidarność" (m.in. przewodniczącym Komisji Zakładowej przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu) oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego - w grudniu 1981 r. - internowano go na pięć miesięcy. W styczniu 1984 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji wspierał podziemną "Solidarność" w Radomiu (m.in. w 1988 r. przekazał na jej potrzeby nadajnik radiowy).

 • 07.12.2023 22:00- TVP Polonia odc. 7 Józef Lebenbaum
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Józef Lebenbaum (rocznik 1930). We wrześniu 1968 r. wyemigrował do Szwecji. Od 1976 r. zaangażował się w pomoc dla środowisk opozycyjnych w Polsce (organizował zbiórki pieniędzy dla Komitetu Obrony Robotników). W 1983 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Konferencji Organizacji Wspierających Solidarność (CSSO). Współpracował z Biurem Koordynacyjnym NSZZ "Solidarność" w Brukseli w zakresie przemytu do kraju wydawnictw oraz sprzętu drukarskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007 r.).

 • 08.12.2023 12:10- TVP Polonia odc. 6 Piotr Paweł Świder
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Piotr Paweł Świder urodził się w1960 r. w Krakowie. Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz współpracownikiem Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w podziemną działalność KPN. Internowany na miesiąc w październiku 1982 r. Dwa lata później został sygnatariuszem deklaracji Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie. W 1985 r. zaangażował się w działalność Ruchu "Wolność i Pokój". W 1986 r. wyemigrował do Francji. Odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności (2018 r.).

 • 08.12.2023 17:45- TVP Polonia odc. 5 Sławomir Czarlewski
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Sławomir Czarlewski urodził się w 1955 r. w Gdańsku. Od lat 70. był zaangażowany w antykomunistyczne protesty. Po powstaniu NSZZ "Solidarność" prowadził szkolenia na temat organizacji demokratycznych wyborów w komisjach zakładowych związku. W listopadzie 1981 r. został wysłany przez związek do Genewy - stan wojenny zastał go we Francji, gdzie w grudniu 1981 r. został współorganizatorem Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w tym kraju. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2022 r.).

 • 10.12.2023 00:30- TVP Polonia odc. 1 Zygmunt Goliński
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Zygmunt Goliński urodził się w 1941 r. w Gąsawach Plebańskich koło Radomia. Od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność" (był m.in. współzałożycielem związku w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce oraz członkiem Zarządu Regionu Słupskiego). Aresztowany w styczniu 1982 r. , a potem skazany na 4, 5 roku więzienia - wolność odzyskał w lipcu 1984 r. Trzy lata później zdecydował się na emigrację do USA, gdzie zaangażował się w działalność polonijną (np. w latach 1987 - 1993 był współpracownikiem organizacji Freedom for Poland, a w latach 1988 - 1995 Ruchu Społeczno - Politycznego Pomost. Inicjator i współzałożyciel Koła "Solidarności" w Chicago.

 • 10.12.2023 03:45- TVP Polonia odc. 4 Andrzej Kołodziej
  Andrzej Kołodziej urodził się w ...

  Andrzej Kołodziej urodził się w 1959 r. w Zagórzu k. Sanoka. W latach 1978 - 1980 działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. zorganizował strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, został też przewodniczącym komitetu strajkowego w stoczni oraz wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku. Cztery lata później wszedł w skład krajowego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, a od listopada 1987 r. pełnił funkcję jego przewodniczącego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)

 • 10.12.2023 11:50- TVP2 odc. 7 Józef Lebenbaum
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Józef Lebenbaum (rocznik 1930). We wrześniu 1968 r. wyemigrował do Szwecji. Od 1976 r. zaangażował się w pomoc dla środowisk opozycyjnych w Polsce (organizował zbiórki pieniędzy dla Komitetu Obrony Robotników). W 1983 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Konferencji Organizacji Wspierających Solidarność (CSSO). Współpracował z Biurem Koordynacyjnym NSZZ "Solidarność" w Brukseli w zakresie przemytu do kraju wydawnictw oraz sprzętu drukarskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007 r.).

 • 10.12.2023 16:20- TVP Polonia odc. 3 Radosław Huget
  Radosław Huget urodził się w ...

  Radosław Huget urodził się w 1960 r. w Krakowie. Od 1979 r. angażował się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej, był drukarzem i kolporterem ulotek i pism KPN. Od początku lat 80. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie. Należy też do grona pomysłodawców i współtwórców (w kwietniu 1985 r.) Ruchu Wolność i Pokój. W tym okresie współorganizował również manifestacje i akcje ulotkowe na terenie Krakowa. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 • 10.12.2023 23:20- TVP Polonia odc. 6 Piotr Paweł Świder
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Piotr Paweł Świder urodził się w1960 r. w Krakowie. Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz współpracownikiem Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w podziemną działalność KPN. Internowany na miesiąc w październiku 1982 r. Dwa lata później został sygnatariuszem deklaracji Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie. W 1985 r. zaangażował się w działalność Ruchu "Wolność i Pokój". W 1986 r. wyemigrował do Francji. Odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności (2018 r.).

 • 11.12.2023 04:20- TVP Polonia odc. 5 Sławomir Czarlewski
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Sławomir Czarlewski urodził się w 1955 r. w Gdańsku. Od lat 70. był zaangażowany w antykomunistyczne protesty. Po powstaniu NSZZ "Solidarność" prowadził szkolenia na temat organizacji demokratycznych wyborów w komisjach zakładowych związku. W listopadzie 1981 r. został wysłany przez związek do Genewy - stan wojenny zastał go we Francji, gdzie w grudniu 1981 r. został współorganizatorem Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w tym kraju. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2022 r.).

 • 11.12.2023 12:10- TVP Polonia odc. 1 Zygmunt Goliński
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Zygmunt Goliński urodził się w 1941 r. w Gąsawach Plebańskich koło Radomia. Od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność" (był m.in. współzałożycielem związku w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce oraz członkiem Zarządu Regionu Słupskiego). Aresztowany w styczniu 1982 r. , a potem skazany na 4, 5 roku więzienia - wolność odzyskał w lipcu 1984 r. Trzy lata później zdecydował się na emigrację do USA, gdzie zaangażował się w działalność polonijną (np. w latach 1987 - 1993 był współpracownikiem organizacji Freedom for Poland, a w latach 1988 - 1995 Ruchu Społeczno - Politycznego Pomost. Inicjator i współzałożyciel Koła "Solidarności" w Chicago.

 • 11.12.2023 13:10- TVP2 odc. 6 Piotr Paweł Świder
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Piotr Paweł Świder urodził się w1960 r. w Krakowie. Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz współpracownikiem Konfederacji Polski Niepodległej w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w podziemną działalność KPN. Internowany na miesiąc w październiku 1982 r. Dwa lata później został sygnatariuszem deklaracji Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy" w Krakowie. W 1985 r. zaangażował się w działalność Ruchu "Wolność i Pokój". W 1986 r. wyemigrował do Francji. Odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności (2018 r.).

 • 11.12.2023 16:00- TVP1 odc. 5 Sławomir Czarlewski
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Sławomir Czarlewski urodził się w 1955 r. w Gdańsku. Od lat 70. był zaangażowany w antykomunistyczne protesty. Po powstaniu NSZZ "Solidarność" prowadził szkolenia na temat organizacji demokratycznych wyborów w komisjach zakładowych związku. W listopadzie 1981 r. został wysłany przez związek do Genewy - stan wojenny zastał go we Francji, gdzie w grudniu 1981 r. został współorganizatorem Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w tym kraju. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2022 r.).

 • 11.12.2023 17:15- TVP Polonia odc. 2 Kazimierz Michalczyk
  Kazimierz Michalczyk urodził się w ...

  Kazimierz Michalczyk urodził się w 1951 r. w Gliwicach. Od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność" (był m.in. wiceprzewodniczącym komitetu zakładowego w Bazie Sprzętu i Transportu Kombinatu Budowlano - Montażowego Przemysłu Węglowego "Famont" w Gliwicach). Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną (m.in. był członkiem Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko - Dąbrowskiego). W listopadzie 1982 r. został na miesiąc internowany. W połowie 1983 r. wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie był członkiem organizacji Wolność, Demokracja, Solidarność i Towarzystwa Solidarność. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 • 11.12.2023 19:30- TVP2 odc. 5 Sławomir Czarlewski
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Sławomir Czarlewski urodził się w 1955 r. w Gdańsku. Od lat 70. był zaangażowany w antykomunistyczne protesty. Po powstaniu NSZZ "Solidarność" prowadził szkolenia na temat organizacji demokratycznych wyborów w komisjach zakładowych związku. W listopadzie 1981 r. został wysłany przez związek do Genewy - stan wojenny zastał go we Francji, gdzie w grudniu 1981 r. został współorganizatorem Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" w tym kraju. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009 r.) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2022 r.).

 • 12.12.2023 04:10- TVP Polonia odc. 7 Józef Lebenbaum
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Józef Lebenbaum (rocznik 1930). We wrześniu 1968 r. wyemigrował do Szwecji. Od 1976 r. zaangażował się w pomoc dla środowisk opozycyjnych w Polsce (organizował zbiórki pieniędzy dla Komitetu Obrony Robotników). W 1983 r. był jednym z inicjatorów utworzenia Konferencji Organizacji Wspierających Solidarność (CSSO). Współpracował z Biurem Koordynacyjnym NSZZ "Solidarność" w Brukseli w zakresie przemytu do kraju wydawnictw oraz sprzętu drukarskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007 r.).

 • 12.12.2023 12:10- TVP Polonia odc. 3 Radosław Huget
  Radosław Huget urodził się w ...

  Radosław Huget urodził się w 1960 r. w Krakowie. Od 1979 r. angażował się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej, był drukarzem i kolporterem ulotek i pism KPN. Od początku lat 80. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie. Należy też do grona pomysłodawców i współtwórców (w kwietniu 1985 r.) Ruchu Wolność i Pokój. W tym okresie współorganizował również manifestacje i akcje ulotkowe na terenie Krakowa. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 • 12.12.2023 13:10- TVP2 odc. 4 Andrzej Kołodziej
  Andrzej Kołodziej urodził się w ...

  Andrzej Kołodziej urodził się w 1959 r. w Zagórzu k. Sanoka. W latach 1978 - 1980 działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. zorganizował strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, został też przewodniczącym komitetu strajkowego w stoczni oraz wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku. Cztery lata później wszedł w skład krajowego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, a od listopada 1987 r. pełnił funkcję jego przewodniczącego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)

 • 12.12.2023 19:30- TVP2 odc. 3 Radosław Huget
  Radosław Huget urodził się w ...

  Radosław Huget urodził się w 1960 r. w Krakowie. Od 1979 r. angażował się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej, był drukarzem i kolporterem ulotek i pism KPN. Od początku lat 80. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie. Należy też do grona pomysłodawców i współtwórców (w kwietniu 1985 r.) Ruchu Wolność i Pokój. W tym okresie współorganizował również manifestacje i akcje ulotkowe na terenie Krakowa. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 • 12.12.2023 23:25- TVP Polonia odc. 4 Andrzej Kołodziej
  Andrzej Kołodziej urodził się w ...

  Andrzej Kołodziej urodził się w 1959 r. w Zagórzu k. Sanoka. W latach 1978 - 1980 działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. zorganizował strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, został też przewodniczącym komitetu strajkowego w stoczni oraz wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku. Cztery lata później wszedł w skład krajowego Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej, a od listopada 1987 r. pełnił funkcję jego przewodniczącego. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2016)

 • 13.12.2023 13:05- TVP2 odc. 2 Kazimierz Michalczyk
  Kazimierz Michalczyk urodził się w ...

  Kazimierz Michalczyk urodził się w 1951 r. w Gliwicach. Od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność" (był m.in. wiceprzewodniczącym komitetu zakładowego w Bazie Sprzętu i Transportu Kombinatu Budowlano - Montażowego Przemysłu Węglowego "Famont" w Gliwicach). Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną (m.in. był członkiem Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko - Dąbrowskiego). W listopadzie 1982 r. został na miesiąc internowany. W połowie 1983 r. wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie był członkiem organizacji Wolność, Demokracja, Solidarność i Towarzystwa Solidarność. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 • 13.12.2023 14:50- TVP Polonia odc. 8 Adam Solarski
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Adam Solarski urodził się w 1954 r. w Radomiu. Był członkiem NSZZ "Solidarność" (m.in. przewodniczącym Komisji Zakładowej przy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomiu) oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego - w grudniu 1981 r. - internowano go na pięć miesięcy. W styczniu 1984 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji wspierał podziemną "Solidarność" w Radomiu (m.in. w 1988 r. przekazał na jej potrzeby nadajnik radiowy).

 • 13.12.2023 17:15- TVP Polonia odc. 2 Kazimierz Michalczyk
  Kazimierz Michalczyk urodził się w ...

  Kazimierz Michalczyk urodził się w 1951 r. w Gliwicach. Od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność" (był m.in. wiceprzewodniczącym komitetu zakładowego w Bazie Sprzętu i Transportu Kombinatu Budowlano - Montażowego Przemysłu Węglowego "Famont" w Gliwicach). Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną (m.in. był członkiem Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko - Dąbrowskiego). W listopadzie 1982 r. został na miesiąc internowany. W połowie 1983 r. wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie był członkiem organizacji Wolność, Demokracja, Solidarność i Towarzystwa Solidarność. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 • 13.12.2023 19:30- TVP2 odc. 1 Zygmunt Goliński
  Wizytówki osób, które są zapomnianymi ...

  Wizytówki osób, które są zapomnianymi twarzami Solidarności. Zygmunt Goliński urodził się w 1941 r. w Gąsawach Plebańskich koło Radomia. Od września 1980 r. należał do NSZZ "Solidarność" (był m.in. współzałożycielem związku w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce oraz członkiem Zarządu Regionu Słupskiego). Aresztowany w styczniu 1982 r. , a potem skazany na 4, 5 roku więzienia - wolność odzyskał w lipcu 1984 r. Trzy lata później zdecydował się na emigrację do USA, gdzie zaangażował się w działalność polonijną (np. w latach 1987 - 1993 był współpracownikiem organizacji Freedom for Poland, a w latach 1988 - 1995 Ruchu Społeczno - Politycznego Pomost. Inicjator i współzałożyciel Koła "Solidarności" w Chicago.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
06.12 12:10