Poczet Wielkich Hetmanów

magazyn historyczny 2022

 • 20.03.2023 11:30- TVP Historia odc. 3 Stanisław Koniecpolski
  Hetman Stanisław Koniecpolski (1591 - ...


  Hetman Stanisław Koniecpolski (1591 - 1646) to jeden z największych wodzów w historii Rzeczypospolitej. Przegonił Szwedów
  z terenu Prus, pobił armię dowodzoną przez króla szwedzkiego Gustawa Adolfa pod Trzcianą (1629). Bronił Kresów przed
  napadami Tatarów, pokonał ich m.in. pod Martynowem (1624) i Ochmatowem (1644). Po śmierci Koniecpolskiego w 1646 roku
  niektórzy twierdzili, że nastąpił koniec Polski. Nadszedł wtedy poważny kryzys Rzeczypospolitej związany m.in. z wybuchem
  powstania kozackiego pod wodzą Chmielnickiego.
  W programie wystąpili: Wojciech Wąsek (jako Koniecpolski), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci:
  dr Rafał Szmytka, dr Bartłomiej Wołyniec, Krzysztof Czyżewski.
 • 23.03.2023 18:10- TVP Historia odc. 4 Stefan Czarniecki
  Stefan Czarniecki (1599 - 1665) ...


  Stefan Czarniecki (1599 - 1665) został hetmanem, mimo że nie pochodził z wysokiego rodu. Zaczął służbę dla kraju
  jako prosty żołnierz, a potem wspinał się coraz wyżej w hierarchii wojskowej. Dał się poznać jako wybitny dowódca
  w wielu bitwach toczonych przez Rzeczpospolitą w połowie XVII wieku: z Moskalami, Kozakami, Szwedami. Jego
  przeprawa przez morze na duńską wyspę w pościgu za Szwedami jest uwieczniona w polskim hymnie.
  W programie wystąpili: Jacek Styrna (jako Czarniecki), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci:
  dr hab. Adam Perłakowski, dr Magdalena Piwocka, Justyna Gałuszka.
 • 27.03.2023 11:30- TVP Historia odc. 4 Stefan Czarniecki
  Stefan Czarniecki (1599 - 1665) ...


  Stefan Czarniecki (1599 - 1665) został hetmanem, mimo że nie pochodził z wysokiego rodu. Zaczął służbę dla kraju
  jako prosty żołnierz, a potem wspinał się coraz wyżej w hierarchii wojskowej. Dał się poznać jako wybitny dowódca
  w wielu bitwach toczonych przez Rzeczpospolitą w połowie XVII wieku: z Moskalami, Kozakami, Szwedami. Jego
  przeprawa przez morze na duńską wyspę w pościgu za Szwedami jest uwieczniona w polskim hymnie.
  W programie wystąpili: Jacek Styrna (jako Czarniecki), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci:
  dr hab. Adam Perłakowski, dr Magdalena Piwocka, Justyna Gałuszka.
 • 30.03.2023 17:50- TVP Historia odc. 5 Jerzy Sebastian Lubomirski
  Jerzy Sebastian Lubomirski (1616 - ...


  Jerzy Sebastian Lubomirski (1616 - 1667) podczas potopu szwedzkiego wyraźnie opowiedział się po stronie polskiego
  monarchy i udzielił mu schronienia. Walczył ze Szwedami na czele własnej armii, zwyciężając m.in. pod Warką (1656).
  W 1660 roku jako hetman polny koronny pokonał wojska moskiewskie i kozackie w bitwie pod Cudnowem. Parę lat
  później został fałszywie oskarżony o planowanie obalenia króla i skazany w 1664 roku na utratę czci, życia i wszystkich
  dóbr. W 1665 roku dołączył do rokoszu antykrólewskiego, pokonując wojska koronne. Zmarł na wygnaniu.
  Zdjęcia do programu wykonano na zamku Lubomirskich w Wiśniczu.
  W programie wystąpili: Grzegorz Rypień (jako Lubomirski), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci:
  dr Paweł Karol Gąsiorczyk i dr Bartłomiej Wołyniec.
 • 03.04.2023 11:20- TVP Historia odc. 5 Jerzy Sebastian Lubomirski
  Jerzy Sebastian Lubomirski (1616 - ...


  Jerzy Sebastian Lubomirski (1616 - 1667) podczas potopu szwedzkiego wyraźnie opowiedział się po stronie polskiego
  monarchy i udzielił mu schronienia. Walczył ze Szwedami na czele własnej armii, zwyciężając m.in. pod Warką (1656).
  W 1660 roku jako hetman polny koronny pokonał wojska moskiewskie i kozackie w bitwie pod Cudnowem. Parę lat
  później został fałszywie oskarżony o planowanie obalenia króla i skazany w 1664 roku na utratę czci, życia i wszystkich
  dóbr. W 1665 roku dołączył do rokoszu antykrólewskiego, pokonując wojska koronne. Zmarł na wygnaniu.
  Zdjęcia do programu wykonano na zamku Lubomirskich w Wiśniczu.
  W programie wystąpili: Grzegorz Rypień (jako Lubomirski), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci:
  dr Paweł Karol Gąsiorczyk i dr Bartłomiej Wołyniec.
 • 06.04.2023 17:45- TVP Historia odc. 6 Jan Sobieski
  Hetman wielki koronny Jan Sobieski ...


  Hetman wielki koronny Jan Sobieski (1629 - 1696) był prawnukiem hetmana Żółkiewskiego. Na początku potopu szwedzkiego
  wystąpił przeciwko polskiemu królowi. W 1656 powrócił do wojsk koronnych i wziął udział w bitwie pod Warką pod komendą
  Jerzego Lubomirskiego. W 1667 roku pobił pod Podhajcami kilkukrotnie liczniejsze wojsko kozacko - tatarskie, uzyskując
  ogromną popularność wśród szlachty. W 1673 pokonał Turków pod Chocimiem. Rok później zwycięskiego hetmana wybrano
  na króla.
  W programie wystąpili: Marek Paluchiewicz (jako Sobieski), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci:
  dr hab. Tomasz Graff, dr Marcin Gadocha, Aleksander Jarmuła. • 10.04.2023 12:55- TVP Historia odc. 6 Jan Sobieski
  Hetman wielki koronny Jan Sobieski ...


  Hetman wielki koronny Jan Sobieski (1629 - 1696) był prawnukiem hetmana Żółkiewskiego. Na początku potopu szwedzkiego
  wystąpił przeciwko polskiemu królowi. W 1656 powrócił do wojsk koronnych i wziął udział w bitwie pod Warką pod komendą
  Jerzego Lubomirskiego. W 1667 roku pobił pod Podhajcami kilkukrotnie liczniejsze wojsko kozacko - tatarskie, uzyskując
  ogromną popularność wśród szlachty. W 1673 pokonał Turków pod Chocimiem. Rok później zwycięskiego hetmana wybrano
  na króla.
  W programie wystąpili: Marek Paluchiewicz (jako Sobieski), dr hab. Wiktor Szymborski (prowadzący) oraz eksperci:
  dr hab. Tomasz Graff, dr Marcin Gadocha, Aleksander Jarmuła. • 13.04.2023 17:55- TVP Historia odc. 7 Król Jan III Sobieski
stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
20.03 11:30