Polacy Światu

magazyn-publicystyka

 • 23.03.2023 17:45- TVP Polonia Ludwik Wertenstein
  Cykl etiud filmowych przybliżających widzom ...  Cykl etiud filmowych przybliżających widzom sylwetki wybitnych polskich naukowców żyjących w różnych
  zakątkach świata, którzy swoją pracą i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krótkich filmach
  poznamy niezwykłe historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od ojczyzny,
  sercem byli oddani Polsce, ale swoim umysłem i talentem służyli innym narodom.

 • 24.03.2023 23:25- TVP Nauka Maria Skłodowska Curie
  Projekt trzynastu etiud filmowych przybliżających ...  Projekt trzynastu etiud filmowych przybliżających widzom sylwetki wybitnych polskich naukowców żyjących
  w różnych zakątkach świata, którzy swoją pracą i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krótkich filmach
  poznamy niezwykłe historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od ojczyzny,
  sercem byli oddani Polsce, ale swoim umysłem i talentem służyli innym narodom.
  Poczet polskich naukowców otwiera sylwetka Marii Skłodowskiej - Curie, podwójnej noblistki.

 • 27.03.2023 18:15- TVP Polonia .
 • 28.03.2023 01:20- TVP Polonia .
 • 30.03.2023 17:45- TVP Polonia Karol Olszewski
  Cykl etiud filmowych przybliżających widzom ...
  Cykl etiud filmowych przybliżających widzom sylwetki wybitnych polskich naukowców żyjących w różnych zakątkach
  świata, którzy swoją pracą i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krótkich filmach poznamy niezwykłe
  historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od Ojczyzny, sercem oddani byli Polsce,
  ale swoim umysłem i talentem służyli innym narodom.


 • 03.04.2023 18:15- TVP Polonia .
 • 04.04.2023 01:20- TVP Polonia .
 • 06.04.2023 17:20- TVP Polonia Marian Smoluchowski
  Cykl etiud filmowych przybliżających widzom ...  Cykl etiud filmowych przybliżających widzom sylwetki wybitnych polskich naukowców żyjących w różnych
  zakątkach świata, którzy swoją pracą i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krótkich filmach
  poznamy niezwykłe historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od Ojczyzny,
  sercem byli oddani Polsce, ale swoim umysłem i talentem służyli innym narodom.

 • 13.04.2023 17:45- TVP Polonia Zygmunt Wróblewski
  Projekt etiud filmowych przybliżających widzom ...  Projekt etiud filmowych przybliżających widzom sylwetki wybitnych polskich naukowców żyjących w różnych zakątkach świata,
  którzy swoją pracą i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krótkich filmach poznamy niezwykłe historie Polaków,
  którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od Ojczyzny, sercem byli oddani Polsce, ale swoim umysłem i talentem
  służyli innym narodom.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
23.03 17:45