Polski sport na Zaolziu

film dokumentalny 2019

  • 08.02.2023 17:20- TVP Polonia
  • 09.02.2023 04:55- TVP Polonia
Polski sport na Zaolziu przedstawiający ...
Polski sport na Zaolziu przedstawiający działalność sportową Polaków na Zaolziu w Czechach
(włącznie z zarysem historycznym od lat 20. XX wieku).
To ważny dokument potrzebny dla polskich szkół, sportowców polskich i polonijnych, placówek
dyplomatycznych RP i promocji sportu zaolziańskiego w Polsce, Europie i na świecie.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
08.02 17:20