Sielskie życie 6/23

reportaż 2023

  • 13.02.2024 13:50- TVP3
Jest to prezentacja terenów wiejskich ...

Jest to prezentacja terenów wiejskich jako miejsca, w którym istnieją prężne społeczności i jednostki, swoją aktywnością wpływające na rozwój takich miejscowości. Przykład konkretnej osoby będzie więc punktem wyjścia do opisania zmieniającej się społeczności lokalnej. W wielu przypadkach to właśnie pasjonaci realizujący się w działalności społecznej, biznesowej, kulturalnej, artystycznej czy edukacyjnej udowadniają, że to co daleko od metropolii nie musi być symbolem marazmu i nudy. Cisi rewolucjoniści tworzą więc wioski tematyczne, otwierają placówki edukacyjne, własny biznes, odnawiają zabytki, tworzą teatry czy małe galerie sztuki. Starszych skupiają w stowarzyszeniach, klubach czy organizacjach pozarządowych, młodszych - zachęcają do tworzenia kółek zainteresowań, pomagają rozwijać pasje i talenty, bardzo często otwierając swoim podopiecznym furtkę do wielkiego świata i rozbudzając chęć jego poznania. A przy tym przyciągają nowych, często wielkomiejskich mieszkańców, poszukujących życia w spokojniejszym tempie, ale też komfortu, szerszych perspektyw, zgody z naturą; a dotychczasowym mieszkańcom udowadniają, że podjęcie aktywności daje szansę samorealizacji na wielu płaszczyznach.
Skonsolidowana, aktywna społeczność lokalna, poprzez własną aktywność i wspierającego ją samorządu potrafi wpływać także na rozwój infrastrukturalny swojej okolicy. Nie tylko przez wzrost oczekiwań, obserwację systematycznego podnoszenia się poziomu życia, ale także poprzez kooperację. Stąd bardzo często rozbudowa wiejskich domów kultury, budowa dróg dojazdowych, otwieranie siedzib kół gospodyń wiejskich, szkół, sal gimnastycznych czy placówek medycznych w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie mieszkańców. Bardzo często samorząd pomaga w lokalnej aktywności gospodarczej czy podtrzymywaniu tradycji rolniczej. Powstają więc małe przetwórnie spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy rękodzielnicze, stając się dumą okolicy. Słowem małe miejscowości przechodzą głęboką metamorfozę, którą należy nagłaśniać, by zachęcić innych do korzystania z dobrego przykładu, czasem wręcz gotowej recepty na rozwój.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
13.02 13:50