Trzecia wojna światowa

dokument fabularyzowany, kraj prod. Wielka Brytania 2016

  • 19.02.2024 03:50- TVP1 wybór strategii
Utrzymana w konwencji dokumentu projekcja ...


Utrzymana w konwencji dokumentu projekcja wydarzeń, zachodzących podczas posiedzenia Rady Wojennej NATO w sytuacji zaatakowania przez Rosję krajów bałtyckich. Nawiązująca do słynnej "Wojny światów" Orsona Wellesa inscenizacja wydarzeń, oparta na rozmowach z członkami Rady Wojennej NATO, przedstawia kolejne etapy krytycznej narady: od sposobów zbierania informacji z pola, przez ich analizę, konsultacje z rządami poszczególnych krajów i proces podejmowania decyzji. Tajny pokój posiedzeń Rady Wojennej NATO w Londynie jest szczelnie zamkniętym bunkrem, do którego na bieżąco napływają informacje i zdjęcia z satelit i źródeł wojskowych. W posiedzeniu uczestniczy sześciu wysokich przedstawicieli kręgów wojskowych, politycznych i dyplomatycznych o zróżnicowanych poglądach. Pomimo często przeciwstawnych opinii i oceny sytuacji, członkowie Rady mają za zadanie dojść do porozumienia i wspólnie podjąć decyzję o kolejnych krokach NATO, podejmowanych w odpowiedzi na działania wojsk rosyjskich, usprawiedliwiane koniecznością wspomagania protestów mniejszości rosyjskiej w Estonii i Łotwie. Dokument przedstawia potencjalną reakcję NATO na powtórzenie się gruzińskiego i ukraińskiego scenariusza wydarzeń w Estonii i na Łotwie.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
19.02 03:50