Wojownicy czasu

cykl reportaży

 • 06.12.2023 04:55- TVP Polonia Bonaparte na Śląsku, czyli Kłodzko 1807
  W 1806 roku, enfant terrible ...

  W 1806 roku, enfant terrible XIX - wiecznej Europy Napoleon Bonaparte miał już za sobą wiele błyskotliwych kampanii, których sukcesy spędzały sen z powiek europejskim władcom. Ich czwarta z kolei koalicja antyfrancuska zainicjowana przez Anglików zwróciła przeciwko cesarzowi Francuzów także Prusy i Rosję. Niebawem Wielka Armia gromiła pruskie korpusy, aby potem wyruszyć na Śląsk i zdobyć pruskie twierdze. Ostatnią z nich była twierdza w Kłodzku.

 • 08.12.2023 15:25- TVP Historia Szwedzi nad Dunajcem, czyli Wojnicz 1655
  Przez stulecia sąsiadujący ze sobą ...

  Przez stulecia sąsiadujący ze sobą przez morze Polacy i Szwedzi mieli raczej pokojowe stosunki. W miarę, jak zaczął zmieniać się układ sił nad Bałtykiem, konflikty stały się nieuniknione. ten najkrwawszy przyszedł w 1655 roku, kiedy rzeczpospolita Obojga Narodów uwikłana w liczne wojny goniła już resztkami. Wtedy polsko - litewskie państwo stał się łupem dla najeźdźców z północy. Nastąpił szwedzki Potop.

 • 09.12.2023 09:10- TVP Historia W krwawym polu, czyli Łucznica 1863
  W styczniu 1863 roku na ...

  W styczniu 1863 roku na ziemiach nieistniejącego formalnie od prawie siedemdziesięciu lat polskiego państwa, wybuchło powstanie. Było ono najdłużej trwającym niepodległościowym zrywem okresu porozbiorowego. Stoczono wówczas 1200 bitew i potyczek, a jedna z nich miała miejsce 18 marca na Mazowszu, pod Łucznicą.

 • 13.12.2023 04:55- TVP Polonia Pierwsza polska bitwa czyli Tczew 1807
  Jesienią 1806 roku wojna zagościła ...

  Jesienią 1806 roku wojna zagościła w dawnych, przedrozbiorowych granicach Rzeczypospolitej. Armie Napoleona Bonapartego w kampanii prowadzonej przeciwko pruskiemu królowi Fryderykowi Wilhelmowi zapędziły się na Prusy, aby zająć Gdańsk. Po drodze był jednak jeszcze Tczew, którego zdobycie przypadło najwierniejszym aliantom Cesarza Francuzów - Polakom.

 • 15.12.2023 14:40- TVP Historia Hajda na czambuły, czyli Narol 1672
  Nawet ci najmniej zainteresowani historią ...

  Nawet ci najmniej zainteresowani historią rodacy musieli słyszeć o polskich wojnach toczonych z Turkami i Tatarami. Zadbali przecież o to Henryk Sienkiewicz i Jerzy Hoffman. Zaś nazwiska Wołodyjowskiego, Ketlinga czy Zagłoby budzą jednoznaczne skojarzenia z rycerzami broniącymi naszych kresów przed najeźdźcami spod znaku półksiężyca, którzy w 1672 roku zapędzili się aż pod Narol!

 • 16.12.2023 08:20- TVP Historia Górnośląski wrzesień, czyli Wyry 1939
  Odzyskana przez Polaków niepodległość nie ...

  Odzyskana przez Polaków niepodległość nie została dana na zawsze. Po nieco ponad dwudziestu latach kruchej stabilizacji, w czasie której udało się powołać do życia niezawisłe państwo, powróciło widmo wojny grożącej Polsce zza każdej granicy. Jedną z najbardziej narażonych na przyjęcie pierwszego uderzenia granic była ta na Górnym Śląsku.

 • 20.12.2023 04:55- TVP Polonia W krwawym polu, czyli Łucznica 1863
  W styczniu 1863 roku na ...

  W styczniu 1863 roku na ziemiach nieistniejącego formalnie od prawie siedemdziesięciu lat polskiego państwa, wybuchło powstanie. Było ono najdłużej trwającym niepodległościowym zrywem okresu porozbiorowego. Stoczono wówczas 1200 bitew i potyczek, a jedna z nich miała miejsce 18 marca na Mazowszu, pod Łucznicą.

 • 22.12.2023 16:25- TVP Historia Pruski mur, czyli Grudziądz 1807
  Kiedy w maju 1776 roku ...

  Kiedy w maju 1776 roku król pruski Fryderyk, zwany Wielkim, zarządził budowę twierdzy na nadwiślańskim brzegu w okolicach Grudziądza, czynił to z nadzieją, że przysłuży się ona w wojowniczych latach panowania jego albo jego następców. Chwila ta nastąpiła ponad 30 lat później, kiedy w 1806 roku w Grudziądzu schroniły się szczątki pruskiej armii rozgromionej przez francuskiego Boga Wojny pod Jeną i Auerstaedt.

 • 23.12.2023 08:00- TVP Historia Bonaparte na Śląsku, czyli Kłodzko 1807
  W 1806 roku, enfant terrible ...

  W 1806 roku, enfant terrible XIX - wiecznej Europy Napoleon Bonaparte miał już za sobą wiele błyskotliwych kampanii, których sukcesy spędzały sen z powiek europejskim władcom. Ich czwarta z kolei koalicja antyfrancuska zainicjowana przez Anglików zwróciła przeciwko cesarzowi Francuzów także Prusy i Rosję. Niebawem Wielka Armia gromiła pruskie korpusy, aby potem wyruszyć na Śląsk i zdobyć pruskie twierdze. Ostatnią z nich była twierdza w Kłodzku.

 • 29.12.2023 17:05- TVP Historia Dyplomacja po krzyżacku, czyli Mazowsze 1409
  Kiedy w 1226 roku Konrad ...

  Kiedy w 1226 roku Konrad Mazowiecki, samodzielny książę Kujaw i Mazowsza zaprosił na swoje ziemie wojowniczych mnichów z Niemiec, zwanych krzyżakami, dla obrony przed pogańskimi Prusami, dokonał niechcący operacji, którą dziś określa się powiedzeniem "zamienił stryjek siekierkę na kijek". Wkrótce bowiem okazało się, że zaproszeni do zbożnego dzieła Teutoni ani myślą opuścić oczyszczone z pogan ziemie. Zapoczątkowało to serię wojen polsko - krzyżackich, z której największa rozgorzała na początku XV wieku.

 • 30.12.2023 08:45- TVP Historia Żołnierskie szczęście, czyli 20 Pułk Ułanów
  Cytowane wielokrotnie i przypisywane Napoleonowi ...


  Cytowane wielokrotnie i przypisywane Napoleonowi - bogu wojny powiedzenie mówi, że prowadząc wojnę potrzeba
  nie tylko broni i amunicji oraz świetnych dowódców, ale też żołnierskiego szczęścia. 20. Pułk Ułanów im. Króla Jana
  Sobieskiego to pułk, na którego przykładzie prawda ta sprawdziła się w sposób bardzo wyrazisty. W tym odcinku
  spotkamy rekonstruktorów, którzy kultywują tradycje, odtwarzają uzbrojenie i umundurowanie tej legendarnej formacji.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
06.12 04:55