"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz"

film dokumentalny 2024

  • 04.04.2024 11:15- TVP2
Dlaczego Modlitwa Pańska jest wyjątkowa ...

Dlaczego Modlitwa Pańska jest wyjątkowa i niepowtarzalna? Dlaczego jest tak popularna? Przypisuje się ją Jezusowi Chrystusowi, który podyktował ją apostołom. Ewangelia Mateusza przytacza ją w całości, a wg Ewangelii Łukasza w skróconej formie. Obecnie istnieje ponad 1600 jej tłumaczeń na różne języki i dialekty świata. Myśliciele nazywali ją streszczeniem całej ewangelii, zwracali uwagę na jej wspólnotowy charakter, uważali za najdoskonalszą z modlitw. Jan Kalwin był zdania, że wyznacza standardy dla wszystkich innych modlitw. W filmie nie tylko dowiemy się, jak jest interpretowana współcześnie w różnych wyznaniach, ale przede wszystkim, jakie ma przesłanie, znaczenie i strukturę.

stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
04.04 11:15