Zaczarowany Kot. Konstanty Ildefons Gałczyński

film dokumentalny 2022

  • 30.03.2023 20:00- TVP Historia
  • 31.03.2023 10:55- TVP Historia
  • 04.04.2023 22:35- TVP Polonia
  • 05.04.2023 14:00- TVP Polonia
Film dokumentalny przedstawiający sylwetkę poety ...


Film dokumentalny przedstawiający sylwetkę poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Kim był Gałczyński - konformistą
czy genialnym poetą? Jak czas historyczny kształtuje twórczość poetycką? O poecie wypowiedzą się m.in. Marta Wyka,
Anna Arno, Maciej Urbanowski, Wojciech Kass - dyrektor Muzeum - Leśniczówka Pranie.
Film jest próbą odpowiedzi na pytanie, która, z wielu kontrowersyjnych twarzy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, jest
prawdziwa? Może żadna, może wszystkie? Na to pytanie odpowiadają literaturoznawcy i biografowie Poety: Maciej Urbanowski,
Marta Wyka, Wojciech Kass, Anna Arno i inni. Wykorzystano wypowiedzi archiwalne Kiry Gałczyńskiej, Ireny Kwiatkowskiej,
Czesława Miłosza. Dzieciństwo, młodość, decyzje życiowe, studia, początki twórczości, pobyty w różnych miastach
i dramatyczne uwikłania historyczne i w sferze prywatnej. Fragmenty najważniejszych poematów poetyckich i najsłynniejszych
wierszy - z materiałów archiwalnych TVP. Fotografie - z Muzeum Literatury i Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.



stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
30.03 20:00