Słowo na niedzielę

wykład/prelekcja/prezentacja 2023

 • 25.03.2023 17:45- TVP2 Wielkie zmiany i ostatnie słowo
  Piąta niedziela Wielkiego Postu wzywa ...



  Piąta niedziela Wielkiego Postu wzywa do wielkiej zmiany myślenia. Czas przesunąć granice tego, co jest według
  ciebie możliwe. Trzeba zrewidować swoje przekonania, że nie ma już wyjścia, a sytuacja jest beznadziejna.
  Razem z Martą, stojącą nad grobem swego ukochanego brata, który - jak sama bardzo praktycznie określa - już cuchnie,
  wyznajemy: Jezu, Ty jesteś Synem Boga żywego, Ty jesteś Panem!
  Ożyw moją sytuację, tchnij Ducha w te miejsca mego życia, które są jak dolina pełna kości, dolina bez nadziei.

 • 26.03.2023 06:50- TVP1 Wielkie zmiany i ostatnie słowo
  Piąta niedziela Wielkiego Postu wzywa ...



  Piąta niedziela Wielkiego Postu wzywa do wielkiej zmiany myślenia. Czas przesunąć granice tego, co jest według
  ciebie możliwe. Trzeba zrewidować swoje przekonania, że nie ma już wyjścia, a sytuacja jest beznadziejna.
  Razem z Martą, stojącą nad grobem swego ukochanego brata, który - jak sama bardzo praktycznie określa - już cuchnie,
  wyznajemy: Jezu, Ty jesteś Synem Boga żywego, Ty jesteś Panem!
  Ożyw moją sytuację, tchnij Ducha w te miejsca mego życia, które są jak dolina pełna kości, dolina bez nadziei.

 • 26.03.2023 12:45- TVP Polonia Wielkie zmiany i ostatnie słowo
  Piąta niedziela Wielkiego Postu wzywa ...



  Piąta niedziela Wielkiego Postu wzywa do wielkiej zmiany myślenia. Czas przesunąć granice tego, co jest według
  ciebie możliwe. Trzeba zrewidować swoje przekonania, że nie ma już wyjścia, a sytuacja jest beznadziejna.
  Razem z Martą, stojącą nad grobem swego ukochanego brata, który - jak sama bardzo praktycznie określa - już cuchnie,
  wyznajemy: Jezu, Ty jesteś Synem Boga żywego, Ty jesteś Panem!
  Ożyw moją sytuację, tchnij Ducha w te miejsca mego życia, które są jak dolina pełna kości, dolina bez nadziei.

 • 01.04.2023 17:45- TVP2 Kusząca propozycja czyli wytrwać do końca
  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, ...



  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, łączy w sobie dwa absolutnie różne, zaskakująco przeciwstawne
  wydarzenia: wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, wśród wiwatów, unoszącej się wielkiej radości i wielkich
  oczekiwań, z Jego umieraniem na Golgocie, już poza miastem. Ci, którzy na jednym oddechu wołali:
  Hosanna i Błogosławiony Król, teraz - znów na jednym oddechu - wołają: Ukrzyżuj i Poza cezarem nie
  mamy króla! Tam Syn Dawida, tu wolimy Barabasza. Gorzkie zwroty akcji, nieprzewidziane zmiany,
  bezwzględna w swej obojętności opinia tłumu.


 • 02.04.2023 06:55- TVP1 Kusząca propozycja czyli wytrwać do końca
  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, ...



  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, łączy w sobie dwa absolutnie różne, zaskakująco przeciwstawne
  wydarzenia: wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, wśród wiwatów, unoszącej się wielkiej radości i wielkich
  oczekiwań, z Jego umieraniem na Golgocie, już poza miastem. Ci, którzy na jednym oddechu wołali:
  Hosanna i Błogosławiony Król, teraz - znów na jednym oddechu - wołają: Ukrzyżuj i Poza cezarem nie
  mamy króla! Tam Syn Dawida, tu wolimy Barabasza. Gorzkie zwroty akcji, nieprzewidziane zmiany,
  bezwzględna w swej obojętności opinia tłumu.


 • 02.04.2023 12:50- TVP Polonia Kusząca propozycja czyli wytrwać do końca
  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, ...



  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, łączy w sobie dwa absolutnie różne, zaskakująco przeciwstawne
  wydarzenia: wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, wśród wiwatów, unoszącej się wielkiej radości i wielkich
  oczekiwań, z Jego umieraniem na Golgocie, już poza miastem. Ci, którzy na jednym oddechu wołali:
  Hosanna i Błogosławiony Król, teraz - znów na jednym oddechu - wołają: Ukrzyżuj i Poza cezarem nie
  mamy króla! Tam Syn Dawida, tu wolimy Barabasza. Gorzkie zwroty akcji, nieprzewidziane zmiany,
  bezwzględna w swej obojętności opinia tłumu.


 • 08.04.2023 17:45- TVP2 Największe marzenie Marii Magdaleny czyli inne rozwiązanie
 • 09.04.2023 06:50- TVP1 Największe marzenie Marii Magdaleny czyli inne rozwiązanie
 • 09.04.2023 09:45- TVP Polonia Największe marzenie Marii Magdaleny czyli inne rozwiązanie
  W Niedzielę Zmartwychwstania chcemy wyznać ...



  W Niedzielę Zmartwychwstania chcemy wyznać na nowo: "Panie, działaj w nas według swego planu. Rób ze mną to,
  co Ty uznasz za dobre". Spójrzmy na Marię Magdalenę, które kocha Jezusa naprawdę. Wytrwała pod krzyżem,
  była świadkiem Jego umierania. I to ona rankiem udała się do grobu. Przypatrzmy się chwili, kiedy stoi przed pustym
  grobem i płacze. Jej serce jest zranione, jest połamane, bo nie tylko zabito jej Pana, ale teraz nie ma nawet Jego ciała!
  Maria jest bezradna: nie wie co się stało, nie wie co robić. Chce odzyskać ciało Pana. Ale okazuje się, że plany
  i działania Boga znacznie przekraczają marzenia człowieka.

 • 15.04.2023 17:45- TVP2 Rany, których nie chciał dotknąć Tomasz czyli brak wiary na wyciągnięcie ręki
 • 16.04.2023 06:50- TVP1 Rany, których nie chciał dotknąć Tomasz czyli brak wiary na wyciągnięcie ręki
 • 16.04.2023 09:50- TVP Polonia Rany, których nie chciał dotknąć Tomasz czyli brak wiary na wyciągnięcie ręki
stacja telewizyjna
typ programu
podkategoria program
pierwsza emisja
25.03 17:45